Shadowhunter

666 latAll paths lead to death.

Administrator
[Cytuj]
Regulamin

Regulamin Forum

Forum http://www.shadow-york.pl zostało stworzone w inspiracji serią książek Cassandry Clare pod tytułem “Dary Anioła” oraz wielu innych źródeł. Świat przedstawiony został wykorzystany w trakcie tworzenia forum, a wszystkie informacje zawarte na stronie są odpowiednio unormowane i modyfikowane przez Administrację Strony. Zachęcamy do przeczytania poniższych zasad, aby współpraca i zabawa na forum była owocna i przyjemna.


Pragniemy przypomnieć również, że nieznajomość treści poniższego regulaminu nie zwalnia użytkownika od przestrzegania jego zasad. Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi i nie zwalnia z odpowiedzialności.

dura lex sed lex


Część I “Postanowienia Ogólne”

1. Rejestracja na forum oznacza jednoczesną akceptację postanowień regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje każdego gracza na forum, w myśl tego podpunktu dotyczy to również Administracji. Wszyscy są traktowani równo i zgodnie z postanowieniami.
3. Każda zmiana w treści regulaminu będzie podawana w odpowiednim temacie, a użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią. Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany treści regulaminu, w związku z nowymi, występującymi okolicznościami.
4. Administrator jest tylko człowiekiem, jego obecność na forum jest ograniczona przez tzw. ‘życie prywatne’, więc sprawami forum zajmuje się w miarę własnych możliwości.
5. Nierespektowanie zasad podanych w regulaminie forum oraz regulaminach pomniejszych działów skutkować będzie odpowiednimi konsekwencjami dla czynu.
  a. Upomnienie - Administrator ma prawo upomnieć użytkownika, jeśli ten złamie regulamin.
  b. Ostrzeżenie - Administrator ma prawo dać użytkownikowi ostrzeżenie, jeśli ten nie dostosuje się do upomnień i będzie powielał łamanie regulaminu.
  c. Ban - założenie bana na IP użytkownika w związku z notorycznym łamaniem regulaminu bądź w związku z drastycznym złamaniem któregoś z podpunktów postanowień.
  d. Usunięcie konta - jeśli użytkownik nie dostosuje się do słów Administratora, zignoruje go i będzie kontynuował niechybne działania Administrator, ma prawo, po wcześniejszym poinformowaniu, usunąć jego konto. Są to przypadki ekstremalne, a jednak możliwe.

6. Użytkownicy są zobowiązani do rozwiązywania swoich problemów i konfliktów poprzez Prywatne Wiadomości bądź inne komunikatory, np. GG.

Część II “Tworzenie postaci”

1. Użytkownik zobowiązany jest do stworzenia postaci zgodnie z uniwersum panującym na forum oraz do dostosowania się do bieżącej fabuły.
2. Login postaci powinien składać się z imienia i nazwiska. Dopuszcza się też inicjał drugiego imienia np. Anna J. Kowalska. Dodatkowo administracja zgadza się również na użycie dowolnych ksywek/pseudonimów dla ras Faerie, Czarowników oraz Wampirów. W przypadku, jeśli pseudonimem chce się posługiwać Nefilim, Wilkołak lub Przyziemny, w Karcie Postaci w dziale Ciekawostki musi pojawić się sensowne uzasadnienie dlaczego postać nie korzysta z pełnego imienia oraz nazwiska.
3. Użytkownik może rozpocząć rozgrywkę dopiero po zaakceptowaniu Karty Postaci, założeniu tematów: wiadomości, statystyk, dziennika postaci oraz uzupełnieniu profilu o stosowne linki do każdego tematu. Bez wykonania powyższych czynności, pisać może jedynie w tematach off-topu.
4. Karta Postaci jest sprawdzana przez dwóch Administratorów, w celu uniknięcia błędów sprawdzania. Specyficzna tematyka forum i uniwersum, którego Administracja zamierza się ściśle trzymać, nie pozwala na zbytnie odstępstwa. Prosimy się nie martwić, będzie to szło sprawnie i nie będzie zakłócać porządku i długości sprawdzania Kart Postaci.
5. Po skończeniu Karty Postaci Użytkownik zobowiązany jest podbić ją postem.
6. Obowiązkowy wymiar avatarów na forum to 200x320.
7. Avatary powinny przedstawiać realne osoby, których wygląd użyczamy w trakcie tworzenia Karty Postaci.
8. Zabrania się odtwarzania sławnych osób żyjących w rzeczywistości, gwiazd, aktorów itp.
9. Rezerwowanie wyglądu odbywa się w odpowiednim temacie w dziale organizacyjnym, a użytkownik zobowiązuje się postępować zgodnie z Regulaminem Rezerwacji.
10. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Administracji o tworzeniu bliźniaczej postaci, ułatwi to porządek w kwestii wizerunków.
  a. Administracja zezwala na JEDNORAZOWĄ zmianę wizerunku pod warunkiem, iż będzie to zmiana na osobę o podobnej urodzie. Wówczas użytkownik jest zobowiązany złożyć zamówienie w przeznaczonym do tego temacie. Powyższe prośby będą automatycznie odrzucane, gdy proponowana twarz będzie zbyt mocno różniła się urodą od wybranej oryginalnie.

11. W trakcie tworzenia Karty Postaci należy pamiętać, że jest ona przypisana do odpowiedniej rasy. Nie tylko ludzie mają wady i zalety, ale wampiry czy wilkołaki również. Dlatego należy dostosować postać do kryteriów danej rasy, aby ułatwić sprawę, Administracja stworzyła odpowiedni temat, z którym warto się zapoznać.
12. Po stworzeniu Karty Postaci najlepiej przed rozpoczęciem rozgrywki stworzyć odpowiednie tematy: statystyki, wiadomości, dziennik, które ułatwiają funkcjonowanie forum.
W razie problemów przy statystykach prosimy kontaktować się z Administratorem odpowiedzialnym za Mechanikę Gry.
  a. Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić profil zaraz po akceptacji karty postaci. Obowiązkowymi polami do wypełnienia są: link do karty postaci, statystyk, wiadomości oraz dziennika.

13. Multikonta na forum są dozwolone. Użytkownik może posiadać 5 kont, lecz muszą zostać spełnione poniższe warunki:
  a) Maksymalna liczba 5 kont pochodzi od ilości grup Świata Cieni na forum, co za tym idzie. KAŻDA POSTAĆ MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W INNEJ GRUPIE, TZN. MAJĄ BYĆ RÓŻNYCH RAS.
  Dodatkowo zabrania się dublowania klas IV oraz III. Oznacza to, że na każdego użytkownika przypada po jednej klasie IV oraz III. Kolejne postaci tj. trzecia, czwarta oraz piąta mogą mieć klasy I bądź II.
  b) Drugie konto wymaga napisania minimum 100 postów fabularnych na pierwszym koncie. Każde kolejne konto to +100 postów do puli napisanych. Ilość postów sumuje się, jednak warunkiem jest, że na ostatnim stworzonym koncie napisane zostało min. 50 postów. (Na 3 konto – 200 postów. Np. 150 na koncie pierwszym i 50 postów na koncie drugim; Na 4 konto – 300 postów. Np. 150 na koncie pierwszym, 100 na koncie drugim i 50 na koncie trzecim; Na 5 konto – 400 postów. Np. 150 na koncie pierwszym, 100 na koncie drugim, 100 na koncie trzecim i 50 na koncie czwartym.)
  c) Każde multikonto powinno być prowadzone przez użytkownika regularnie.
  d) Tworzone postaci nie mogą być ze sobą spokrewnione - mogą wiedzieć o swoim istnieniu, jednak zabrania się nawiązywania bliskich relacji, wysyłania wiadomości oraz jakiejkolwiek integracji między nimi. Dodatkowo zabrania się pojawiania w jednym temacie dwiema lub większą ilością postaci jednego gracza. Wyjątek stanowi sytuacja kryzysowa, gdzie nie da się tego uniknąć. Są to jednak przypadki bardzo sporadyczne, chociażby ze względu na ograniczenie zajmowanych ważnych stanowisk. Tylko jedna postać gracza może być na ważnej pozycji, np. na stanowisku przywódcy lub doradcy.

  a. Administracja ma prawo odmówić udzielenia zgody na konto w przypadku nagminnego porzucania poprzednich postaci przez gracza. Decyzja ta jest niepodważalna

14. Administrator może zabronić tworzenia konta, jeśli użytkownik zaniedba poprzednie albo będzie tworzył postaci na dwie-trzy rozgrywki, znikał i wracał z kolejnym kontem.
15. Użytkownik po założeniu konta ma 7 dni na stworzenie Karty Postaci, bądź rozpoczęcie budowy i przedłużenie rezerwacji.
16. Konta z nieakceptowaną Kartą Postaci będą usuwane po 7 dniach od ostatniej obecności na forum.
17. Zabronione jest tworzenie przez jednego Użytkownika dwóch postaci blisko spokrewnionych ze sobą (np. rodzeństwo).
18. Postać powinna być możliwie jak najbardziej naturalna i związana z wybraną przez Użytkownika rasą i dobranymi cechami charakteru, historią czy ciekawostkami.

Część III “Prowadzenie Rozgrywek”

1. Rozgrywki winne być prowadzone zgodnie z obowiązującymi na forum realiami. Niedostosowywanie się do tego punktu będzie karane.
2. Chcemy zachęcić Użytkowników do współpracy i dobrej, grupowej zabawy, dlatego Mistrzowie Gry będą organizować zabawy i fabuły, które umożliwią rozwój postaci.
3. Posty powinny być pisane poprawną polszczyzną. Istnieje masa różnych stron online, która umożliwia sprawdzenie pisowni, interpunkcji i częstych błędów, które sprawiają, że posty będą czytelne i poprawne. Nie bawimy się w kontrolowanie i naukę języka polskiego, jednak prosimy, aby posty były składne i w miarę poprawne. Sami popełniamy błędy, bo jesteśmy przecież tylko ludźmi, więc literówka to nie wielki grzech, jednak pisanie ‘ktury’, już owszem.
4. Nie narzucamy minimalnej ilości słów w danym poście, jednak powinny być dłuższe niż dziesięć linijek w danym temacie. Jest milion możliwości opisania odczuć i zachowań postaci, więc nie jest to trudne.
5. Nie narzucamy również stylu pisania, na forach najpopularniejsze są narracje trzecioosobowe i pierwszoosobowe i z tych prosimy korzystać według własnego uznania.
6. Zgodnie z popularnymi zasadami na forach typu PBF informujemy, iż najlepiej dialogi podkreślać pogrubieniem, a myśli postaci kursywą.
7. Na forum dozwolona jest multilokacja, jednak użytkownik decydujący się na ten rodzaj rozgrywek powinien odpowiednio podejść do sprawy, na początku każdej ustalić datę rozgrywki, a także uzupełnić w dzienniku. Podsumowując, chcąc prowadzić kilka rozgrywek jednocześnie, Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego znakowania owych rozgrywek. Brak zapisów ich kolejności w dziennikach skutkować będzie karami. Mistrz Gry/Administrator ma prawo zawiesić rozgrywkę, jeśli zauważy zagrożenie postaci w którejś z nich. Ponadto Mistrz Gry ma prawo zabronić prowadzenia rozgrywek, np. po evencie, który jeszcze trwa.
8. W dziennikach należy rozpisywać rozgrywki z danego miesiąca, jest to związane z przyznawaniem punktów statystyk za przeprowadzoną ilość rozgrywek, a także ułatwia Mistrzowi Gry rozeznanie w rozgrywkach użytkownika.
9. Wulgaryzmy na forum mogą być używane, jednak prosimy o rozsądek w tej kwestii.
10. Treści nieprzeznaczone dla nieletnich prosimy odpowiednio oznakować, a najlepiej ukrywać pod odpowiednim znacznikiem.
11. Treści pornograficzne, rasistowskie, antyreligijne, umniejszające użytkownikom, obrażające ich czy zniesławiające są surowo zabronione! (dot. off topu, czyli treści, które rzucasz jako użytkownik, nie postać).
12. Administratorzy Forum nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, mogą jedynie sprawować kontrolę nad nimi i w razie potrzeby interweniować.
13. Użytkownicy mogą dołączać do rozgrywek innych po skonsultowaniu tego z graczami biorącymi w nich udział.
14. Mistrz Gry może dołączyć do rozgrywki bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.
  a. We wszelkich grach pod okiem MG, gracze zobowiązani są do pisania postów w trybie niedokonanym z zawarciem nie więcej jak DWÓCH akcji postaci z JEDNĄ akcją obronną nazywaną "jeśli". Większa ilość działań w poście będzie ignorowana.

15. Udział w eventach i grach organizowanych przez Mistrza Gry będzie dodatkowo punktowany.
16. Nieobecności dłuższe niż 7 dni należy zgłaszać w odpowiednim temacie, ma to związek ze sprzątaniem forum, które będzie odbywało się systematycznie.
17. Przerwa pomiędzy postami fabularnymi może wynosić 14 dni. Po tym czasie użytkownik trafia do nieaktywnych. Chyba że zgłosił nieobecność w odpowiednim temacie. Po zakończeniu nieobecności użytkownik ma 3 dni na napisanie posta fabularnego. W przeciwnym razie trafia do nieaktywnych.
  a. Postać, która przebywa w grupie porzuconych dłużej niż 60 dni, zostaje automatycznie przejęta przez Mistrza Gry. Ma on prawo do jej swobodnej kontroli, a nawet zabicia.

18. Konto można przywrócić, rozpoczynając rozgrywkę fabularną oraz zgłaszając się w przeznaczonym do tego temacie.
19. Jeśli użytkownik nie ma z kim prowadzić rozgrywek fabularnych, proponujemy, zajrzeć do tematu “Kto zagra?”. Istnieje możliwość, że ktoś inny również poszukuje osoby chętnej do gry.
20. Jeśli w danym temacie znajduje się niedokończona rozgrywka, a minął okres 14 dni od ostatniego, dodanego tam posta, można uznać grę za porzuconą i rozpocząć własną rozgrywkę.
21. Każda postać, która została przemieniona w Wampira, Wilkołaka, Faerie lub Nefilim fabularnie, to jest po utworzeniu i zaakceptowaniu Karty Postaci, zmuszona jest edytować swoje Statystyki zgodnie z zasadami zawartymi w Mechanice Gry [Przemiana Fabularna].

Część IV “Działanie Administracji”

1. Administracja zobowiązuje się do sprawowania opieki nad forum i sumiennego wykonywania swoich obowiązków.
2. Należy jednocześnie pamiętać, że Administratorzy posiadają życie prywatne i ich obecność na forum jest ograniczona.
3. Skład Administracji został podany w odpowiednim temacie, korzystając z tych informacji, Użytkownik może napisać do pierwszego, obecnego Admina na forum, jeśli zaistnieje jakiś problem.
4. Administracja może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy użytkownikami, jednak wszystko powinno rozgrywać się poprzez prywatne wiadomości.
5. Administratorzy mogą używać kolorów na forum, zgodnie z własnymi preferencjami.
6. Administratorzy nie gryzą, a są na forum dla Użytkowników, więc w razie problemów można im śmiało zawracać głowę, nikogo nie pobiją i w miarę czasu, którym dysponują, postarają się odpowiednio pomóc.
7. Jednocześnie Administratorzy zobowiązują do wykonywania swoich obowiązków w pierwszej kolejności, a dopiero później do prowadzenia własnych rozgrywek.

W razie dodatkowych pytań lub nieścisłości dotyczących regulaminu/informacji fabularnych Administracja zastrzega sobie prawo do ich zmiany oraz ostatecznego decydowania o tych kwestiach. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o zadawanie pytań w przeznaczonym do tego temacie, bądź poprzez wymianę prywatnych wiadomości z Administracją. Pytania pojawiające się na sb mogą zostać niezauważone bądź pominięte. SB jest miejscem luźnych rozmów, a nie rozwiązywania problemów.

Wszystkie treści znajdujące się na forum zostały opracowane przez Administrację strony, należą tylko i wyłącznie do nich samych, więc istnieje całkowity zakaz kopiowania zamieszczonych przez nich treści.


  
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do :   
Shadow York @ 2019   Forum zostało otwarte 28.10.2017r.
York, England, UK

Partnerstwo