Shadowhunter

666 latAll paths lead to death.

Administrator

Demony
W ogólnym pojęciu terminem “Demony” nazywane są istoty, które przybyły do danego wymiaru, siejąc zamęt i spustoszenie, gdyż nie są zdolne do uczuć wyższych, zostawiają za sobą ból i rozpacz. Termin ten odnosi się do stworzeń walczących w Ciemności, głównie przez Nefilim, Podziemnych, a nawet Anioły. Historia ich powstania sięga Starożytności, podobnie jak Aniołów, a za ich Stwórcę (mowa tu oczywiście o demonach pomniejszych), uważani są Sammael oraz Lilith.
W ziemskim wymiarze demony przyjmują różne formy, choć ich prawdziwa jest tajemnicą. Demony są łatwe do rozpoznania, lata doświadczeń i skrupulatność ich opisów pozwoliła na dokładne zbadanie ich fizycznych form. Wyjątkiem są oczywiście demony zmiennokształtne, mogące przyjmować dowolne, wybrane przez siebie formy. Łatwo jest zorientować się, że w pobliżu znajduje się Demon, głównym tego powodem jest rozsiewana przez nie mroczna aura, przyprawiająca o intensywnie mdlące odczucie. Poza tą ogólną ohydnością, jaką posiadają, bardzo często ich obecności towarzyszy zapach śmierci, wyniszczający i intensywny.
Ciała Demonów wyglądają na “świeże” przez ichor* zawarty w ich organizmach. Po uszkodzeniu powłoki, z ran wydostaje się posoka, przesiąknięta demoniczną energią, mająca czarny kolor, z lekko zielonymi odcieniami, w dotyku bardzo lepka. Ich krew jest zupełnym przeciwieństwem złotej krwi Aniołów - jest nieprzezroczysta i nieprzejrzysta. W związku z zawartym w składzie ichorem, który sam w sobie nie jest niebezpieczny, posoka Demonów jest toksyczna, a niektórych mogą być kwaśne na tyle, by wypalać dziury po zetknięciu. Głównie przez to, na większość ran zadanych przez Demona nie zadziała Iratze.

*Ichor - w mitologii greckiej jest to krew bogów inna od ludzkiej. Słowo to dokładnie oznacza wysięk (mieszaninę powstającą przy zapaleniu) w opozycji do krwi i ropy.

Demony żywią się bólem, cierpieniem, krzykami i agonią potępionych, zesłanych do Piekieł na męczarnie. Innym sposobem na zaspokajanie demonicznych potrzeb, jest karmienie się szczęśliwymi wspomnieniami, powierzonymi przez ludzi, które znikają z umysłu człowieka. Są w stanie uzyskać takie wspomnienia poprzez zawieranie umów, traktują to jako środek płatności za przysługi.

Śmierć

Zniknięcie demona może wyglądać różnorako dla ludzkich oczu, wszystko zależy od rodzaju demona, który zostaje zesłany do swojego wymiaru. Niektóre z nich eksplodują i rozpadają się na drobny pył, inne zgniatają się w sobie albo zanikają. W większości przypadków Demon nie pozostawia po sobie śladu bytności - jeżeli już to tymczasową. Nawet nierozpadające się ciała martwych demonów znikną po 24 godzinach od chwili zgonu. Pozostaną po nich jedynie wcześniej wydobyte i dobrze zakonserwowane magią/alchemią krew i składniki alchemiczne, np. części ciała.

 • Zabicie Wielkiego Demona jest praktycznie niemożliwe przez istoty śmiertelne. Można go jedynie wypędzić z powrotem do piekła poprzez zniszczenie fizycznego ciała - ewentualnie tymczasowo unicestwić poprzez oderwanie iskry napędzającej od ciała oraz rozproszeniu jej na miliony fragmentów. Wtedy i tylko wtedy czas powrotu zostaje wydłużony, choć nikt nie wie, na ile dokładnie.

 • Pomniejsze demony napędzane są demoniczną energią zwaną również ożywiająca iskrą, która utrzymuje ich formę w cielesnym wymiarze. Kiedy demon zostaje zabity, ta energia zostaje oddzielona od fizycznego stanu i zesłana do pierwotnego, domowego wymiaru (do piekła). Tyczy się to jedyne pomniejszych demonów.


Ciekawostki

 • Istnieją dwa podania, dotyczące historii powstania demonów. Pierwszym z nich jest historia, mówiąca o tym, że pierwszy upadły Archanioł - Lucyfer - przemienił w demona Lilith, uznawaną według Biblii za pierwszą żonę Adama. To właśnie ona jest matką demonów i stworzyła ich większe ilości, aby wraz z Lucyferem zarządzać wszystkimi demonami.

 • Druga historia ma nawiązanie do mitologicznych podań, mianowicie Lilith rozrzucała krople swojej krwi na ziemi, w krainie zwanej Edom, a pierwsze demony powstały z niej po tym, jak pierwszy upadły anioł, pojawił się na ziemi.

 • Faerie są uważane za dzieci Demonów i Aniołów.

 • Większość czujników Nefilim, które mają wykrywać obecność demonów, jest skuteczna, a same demony są łatwe do wykrycia z powodu silnego odoru śmierci.


Mocne i słabe strony

MOCNE STRONY:
 • Demony są silne fizycznie, choć szczególnością mocą w tej kwestii, mogą wykazywać się Wielkie Demony. Jednocześnie przy swojej sile, bywają zwinne i szybkie, oczywiście w zależności od rodzaju demona.

 • Napędzane ludzkim nieszczęściem stają się silniejsze w miejscach masowych mordów i tam, gdzie przelano duże ilości krwi.

 • Mają zdolność przejęcia ludzkiego ciała, co popularnie zostało nazwane demonicznym opętaniem, jednak jest to bardzo rzadkie zjawisko i jedynie Wielkie Demony mogą tego dokonywać.SŁABE STRONY:
 • Pośrednie oraz Wielkie Demony są bardzo wrażliwe na światło, w szczególności ich słabością jest anielska moc i niebiański ogień. Nie mogą zostać trwale uszkodzeni przez zwykłą, przyziemną broń, jednak ta oznakowana Znakami działa na nich krzywdząco, zsyłając do Piekła. Mimo wytrzymałości nie są też odporne na magię.

 • Podobnie jak wampiry, demony nie mogą znieść światła słonecznego. Różnicę natomiast stanowi brak samozapłonu, który występuje u pijawek.

 • W pewnym sensie, demony (te pomniejsze) są żywymi istotami, więc mogą zginąć jak ludzie, na przykład upadając z dużych wysokości, będąc przygniecione przez spadający fortepian czy zostać zmiażdżone w prasie hydraulicznej, nawet jeśli żaden z przedmiotów nie został oznaczony runami.

 • Pomniejsze demony nie są w stanie rozróżnić innych demonów i podziemnych, a także Nefilim od Przyziemnych, co zasadniczo utrudnia ich żywot. Dzięki temu uchybieniu, Nefilim mogą ukryć się przed nim dzięki znakowi Glamour.


Shadowhunter

666 latAll paths lead to death.

Administrator

Wielkie Demony

Książęta piekieł i starożytni - demony o największej sile rządzące pozostałymi pomiotami piekieł. Nie można ich zabić, a jedynie osłabić cielesną powłokę i odesłać ich istotę z powrotem do wymiaru, z którego pochodzą.

książęta piekieł

  Asmodeusz - wściekły diabeł, w demonologii przedstawiany jako zarządca piekielnych domów, a także wynalazcę wszelkiej rozrywki, muzyki, tańca i sztuk dramatycznych. Wezwany, ma się ukazywać jako książę o trzech głowach - byczej, ludzkiej i baraniej - z ogonem węża i gęsimi nogami, który ziejąc ogniem dosiada smoka i dzierży chorągiew oraz włócznię. Znany jest jako władca Edomu, Generał armii piekielnych, najpotężniejszy spośród demonów asmodei.

  Azazel - początkowo anioł służebny, zamieszkujący siódme niebo. Miał nauczyć ludzi czarów pozwalających opuszczenie Słońca, Księżyca i Gwiazd na ziemię. Ma być jednym z przeciwników czterech świętych władców żywiołów i strażnikiem ukrytych skarbów. Dodatkowo pułkownik armii piekielnej, Kusiciel. Demon drugi po Lucyferze.

  Belial - jeden z najpotężniejszych upadłych aniołów, obecnie książę piekieł - niegdyś należał do chóru cnót. Często bywa utożsamiany z Szatanem. Jest Panem Kłamstwa, zwanym również Niegodnym. Jest symbolem niezależności i Księciem Północy. Czasem przedstawiany jako Mroczny Starzec.

  Lewiatan - Władca mórz, przedstawiany w postaci potwora morskiego. Według mitologii mandajskiej u kresu czasów wszystkie dusze nieczyste mają być połknięte przez Lewiatana.

  Lucyfer - W okultyzmie Lucyfer miał być niegdyś cherubinem, a obecnie jest Cesarzem Piekła, jednym z jego Czterech Uświęconych Książąt. Ukazywać się ma pod postacią najpiękniejszego dziecka. Jest demonem grzesznej pychy i oznacza gwiazdę lub planetę Wenus - jest "najjaśniejszym aniołem, Dzieckiem Światłości.


Starożytni

  Lilith - władczyni Edomu, Matka demonów i czarowników - żeński demon poczęcia, trucizn, śmierci, zniszczenia, zarazy i nierządu, który krzywdzi noworodki i kobiety w ciąży. Dodatkowo pierwsza kobieta i oblubienica złego anioła Samaela. Przedstawia się ją jako nagą, piękną kobietę, której ciało przechodzi w wężowe sploty.
  Ze względu na wiele kanonicznych wydarzeń, Lilith uznana jest za zmarłą.

  Hecate - Starożytny demon, matka wampirów oraz bogini magii. Bardzo mocno związana ze wszystkim co tajemnicze i mroczne. Podobno można ją przywołać na rozdrożach, które są jej domeną. Owen odziedziczył po niej wyjątkowy talent magiczny.

  Agramon - Demon strachu. Z tego tytułu objawia się pod postacią największego lęku swojej ofiary. Może ją w ten sposób doprowadzić do śmierci.

  Abbadon - Demon otchłani, anioł śmierci i destrukcji i władca demonów. W Starym Testamencie jego imię oznaczało najpierw miejsce zepsucia, świat podziemny.

  Sammael - niegdyś Archanioł Śmierci, teraz jest jednym z piekielnych generałów. Najczęściej przedstawiany jako Cesarz Piekła i Król Upadłych Aniołów, który to miał pod postacią węża skusić Ewę, aby zjadła zakazany owoc, a następnie spłodzić z nią Kaina. Według legendy Samael miał być strącony za popełniony grzech pychy. Jest nazywany "władcą tego świata" oraz "władcą mocarstw powietrza". Miał zostać stworzony szóstego dnia stworzenia z blasku samego Boga.

  Moloch - Pożeracz dzieci, władca demonów rodzaju moloch. W tradycji żydowskiej to kananejski bóg ognia lub Słońca, któremu w ofierze składano dzieci. Ma być księciem krainy łez i członkiem rady piekielnej.


~Informacje o demonach pochodzą z następującego źródła


Shadowhunter

666 latAll paths lead to death.

Administrator

Demony - przywołanie

większe demony

Każdy demon, który nie jest Wielkim Demonem, ale posiada własne imię nazywany jest demonem większym. Oznacza to, że dysponują większą siłą, niż bezimienne demony, ale nadal są słabsze od Wielkich Demonów.
Większe demony są inteligentne, mogą swobodnie opętywać swoje ofiary - potrafią też korzystać z niektórych dziedzin magii w zależności od własnej charakterystyki. Przyzwanie ich wymaga sporego doświadczenia, a przy niskiej umiejętności może doprowadzić do wyrwania się stwora spod kontroli.

Pomniejsze demony

Wszelkie bezimienne demony, których obecność jest definiowana przede wszystkim przywoływaniem przez czarowników. W większości nie potrafią posługiwać się magią, choć mogą zdarzyć się wyjątki - wówczas korzystają z prostych zaklęć z danej dziedziny.
Jak każde demony, wszystkie pomniejsze są wrażliwe na światło - można je także zabić jak każdą normalną żyjącą istotę. Nie potrafią dostrzec Nefilim pod znakiem Glamour, za to mogą namierzać przy pomocy innych zmysłów.
Rozmiary poniższych demonów mogą być różne w zależności od wieku i miejsca "żerowania". Poszczególne umiejętności oraz słabości charakteryzują demona: pokazują jego zdolności lub wyjątkową podatność albo odporność na konkretny czynnik. Prócz tego należy wspomnieć iż w mniejszym lub większym stopniu każdy ze stworów jest podatny na seraficki, magiczny i demoniczny oręż oraz magię.

 • Achaieral - demony te atakują pod osłoną nocy, często spadają na niczego nie spodziewającą się ofiarę, wcześniej unikając wykrycia korzystając z ciemności.
  Demony achaieral przypominają wyglądem olbrzymie nietoperze o paszczy pełnej ostrych zębów oraz szponach przypominających brzytwy.

  Umiejętności/zdolności: echolokacja, lot, odporność na niskie temperatury, ataki przy pomocy ostrych zębów oraz szponów.
  Słabości: wrażliwy słuch, podatność na magię, w szczególności magię ognia i generalnie ogień.
  Wygląd: KLIK


 • Behemot - jest bezkształtnym ohydnym demonem. Ma z grubsza podłużne ciało i można powiedzieć, że porusza się jak ślimak, ale z mniej spójnym cielskiem. Jest ogromny, dużo większy niż człowiek i śluzowaty. Podwójny rząd zębów ciągnie się wzdłuż jego tułowia. Behemot pożera wszystko, co spotka na swojej drodze, włącznie z ludźmi.

  Umiejętności/zdolności: zmniejszenie obrażeń fizycznych o 50% od każdego rodzaju oręża, zmniejszenie obrażeń magicznych: ogień, elektryczność o 50%, szybka regeneracja, lokalizacja przy pomocy węchu, atak przy pomocy zębów.
  Słabości: wolne poruszanie się, podatność na zimno.
  Wygląd: KLIK


 • Dahak - średniej wielkości demony tego rodzaju są pokryte brązowozieloną, łuskowatą skórą. Poruszają się za pomocą macek, z których w zasadzie bezpośrednio wyrasta duża głowa. Dahaki posiadają długie kły, które wystają poza obręb ich paszczy.

  Umiejętności/zdolności: szybsza regeneracja, atak przy pomocy chwytnych macek oraz kłów.
  Słabości: wyjątkowa podatność na magię.
  Wygląd: KLIK


 • Dantalion - jeden zdemonów, które żywią się padliną. Najczęściej można spotkać je na cmentarzach w pobliżu świeżych grobów. Wyglądają, jak humanoidalne zlepki losowych narządów oraz fragmentów mięsa, są wielkości większego psa.
  Mogą budować swoje ciała korzystając z fragmentów zwłok swoich ofiar. Trujące.

  Umiejętności/zdolności: szybsza regeneracja, chwytne kończyny, czuły zmysł powonienia, zdolność wydzielania trującego śluzu z ciała, zwiększona odporność na ataki dystansowe, smród.
  Słabości: wyjątkowa podatność na magię oraz obrażenia orężem na bliski dystans.
  Wygląd: KLIK


 • Demony Molocha - służą jednemu z Wielkich Demonów, Molochowi. Rzadko widywane są pojedyncze demony tego rodzaju, raczej przemieszczają się w większych grupach. Są wzrostu przeciętnego człowieka, czarni i zbudowani z gęstej falującej ropy z ramionami i bezkształtnym płynem w miejscu nóg. Dłonie o długich palcach mają zakończone ostrymi szponami, ale ich główną bronią są płomienie, które "wypływają" z ich pustych oczodołów.

  Umiejętności/zdolności: zwiększona odporność na ataki fizyczne, ataki szponami oraz ogniem z oczodołów.
  Słabości: wyjątkowa podatność na obrażenia magiczne i fizyczne w okolicy oczodołów.
  Wygląd: KLIK


 • Dragonidae - bardzo duże, latające jaszczurki, które zieją ogniem. Prawdopodobnie stały za wszystkimi doniesieniami dotyczącymi smoków - oczywiście mylnie, gdyż są po prostu wyrośniętymi wywernami. Występują w różnych rozmiarach, kształtach oraz kolorach. Jak na pomniejsze demony dysponują sporą inteligencją.

  Umiejętności/zdolności: zianie ogniem, zmniejszenie o 50% obrażeń fizycznych oraz magicznych, latanie.
  Słabości: wrażliwe zmysły, słabsze opancerzenie od spodu cielska, wolniejsze poruszanie na gruncie.
  Wygląd: KLIK


 • Drevak - demony te przypominają wyglądem robaki. Są wielkości małego psa, posiadają sześć odnóży oraz paszczę pełną spiczastych zębów. Drevaki to słabe demony, które mimo to są dosyć niebezpieczne ze względu na silną truciznę, którą pokryte są jego zęby. Ślepe, orientują się w przestrzeni w oparciu o czuły węch.
  Często wykorzystywane w roli szpiegów oraz tropicieli.

  Umiejętności/zdolności: tropienie węchem, smród, plucie kwasem.
  Słabości: ślepota, podatność na ataki, wolne poruszanie.
  Wygląd: KLIK


 • Du’sien - to jeden z mniej znanych zmiennokształtnych demonów, często brany za słabego Eidolona. Jego prawdziwy wygląd jest abstrakcyjny, jak nieregularny kleks zielonkawej galaretki z małym świecącym czarno rdzeniem. Nie potrafią przybrać kształtu z taką precyzją, jak robią to Eidolony, a ich znajomość ludzkiej mowy jest słaba, dlatego zwykle znajduje się je zamaskowane jako „ogólnie ludzie”, członkowie tłumu, nie podszywają się pod konkretne osoby.

  Umiejętności/zdolności: zmiennokształtność wyłącznie do ludzkiej postaci, nikła zdolność mowy werbalnej.
  Słabości: -
  Wygląd: KLIK


 • Eidolon - zmiennokształtne demony, potrafiące przybrać postać każdego człowieka lub zwierzęcia. Z racji perfekcyjnej zdolności kamuflażu, są najczęstszymi rodzicami czarowników. Jak na pomniejsze demony cechują się sporym sprytem i inteligencją. Wśród demonów tego gatunku zdarzą się osobniki wybitnie utalentowane, co niejako pozwala im na rzucanie prostych zaklęć acz z wyłącznie jednej dziedziny magicznej. Jest to jednak bardzo rzadki przypadek - zazwyczaj definiowany utratą zdolności zmiany kształtu na rzecz czarowania.
  Eidolony mają wyraźną przewagę nad innymi rodzajami demonów: kiedy przybierają postać człowieka, są nieco bardziej odporne na niszczące działanie światła słonecznego. Przemieniony Eidolon wciąż nie może znieść bezpośredniego wystawienia na promienie, ale wytrzyma rozproszone światło przedostające się przez grube chmury, mgłę, deszcz i tym podobne, z jedynie małym dyskomfortem.

  Umiejętności/zdolności: zmiennokształtność lub zdolność rzucania prostych zaklęć (jedno z dwóch), częściowa odporność na światło, wiedza i umiejętność korzystania z mowy werbalnej.
  Słabości: -
  Wygląd: KLIK


 • Elapid - masywne demony, które wyglądają jak skrzyżowanie owada z kobrą. Posiadają tuzin owadzich nóg, które wyrastają z grubego korpusu. Głowy elapidów przypominają głowy kobr, a z długich kłów ścieka jad o żółtawym zabarwieniu.
  Ich zielonoczarna krew pali wszystko, czego dotknie.

  Umiejętności/zdolności: plucie trującym jadem, atak ostrymi odnóżami.
  Słabości: wyjątkowa podatność na ataki fizyczne i magiczne.
  Wygląd: KLIK


 • Hydra - są średniego rozmiaru demonami - zazwyczaj wielkości człowieka, czasem większe od niego, które ze względu na swoją ślepotę posługują się głównie słuchem oraz węchem podczas orientowania się w terenie oraz lokalizacji swoich ofiar. Nie odznaczają się szczególną inteligencją. Mogą mieć od trzech do nawet pięciu głów.
  Wyglądają, jak jaszczurki z tą różnicą, że posiadają po kilka głów -zazwyczaj trzy, ale może być ich też więcej.

  Umiejętności/zdolności: przyspieszona regeneracja, atak oparty na kąsaniu przez wiele głów.
  Słabości: ślepota, wrażliwe zmysły słuchu oraz węchu.
  Wygląd: KLIK


 • Iblis - demony o niematerialnym ciele. Przypominają ludzką postać utkaną z czarnego, kłębiącego się dymu. W miejscu, gdzie powinna znajdować się twarz, jarzą się żółte oczy.
  Nie należą do zbyt silnych demonów, dlatego atakują swoje ofiary grupami.

  Umiejętności/zdolności: zmniejszone obrażenia od magii, lewitacja, atak oparty na wywoływaniu strachu - może powodować obniżenie morali.
  Słabości: wyjątkowa podatność na seraficki oręż.
  Wygląd: KLIK


 • Imp - demony, które wyglądają jak pochodzące z reklam diabełki. Posiadają szpiczasto zakończony ogon oraz rogi, a ich skóra często jest czerwonawa. Impy są humanoidalnymi demonami, ale niższymi od człowieka. Pojedynczo nie są bardzo groźne, ale mogą stać się problemem, gdy napotka się je w stadzie większym niż dwieście osobników, co zgłasza się sporadycznie.

  Umiejętności/zdolności: mobilność, zwiększona szybkość, odporność na ogień, zdolność rzucania małymi kulami ognia.
  Słabości: wyjątkowa podatność na seraficki oręż oraz magię, słaba wytrzymałość.
  Wygląd: KLIK


 • Kappa - Gadzi, wodny demon z wystającym dziobem. Pokryty jest ochronnym żółwim pancerzem, ale poza tym jest wielkości i w przybliżonym kształcie ludzkiego dziesięcioletniego dziecka. Lubi wyskakiwać z wody, by złapać niczego się niespodziewających Przyziemnych i zabić ich.

  Umiejętności/zdolności: zwiększona wytrzymałość - zmniejszenie wszelkich obrażeń o 60%, oddychanie pod wodą, zdolność chowania się w skorupie.
  Słabości: wolne ruchy na lądzie, słabsze opancerzenie na spodzie ciała.
  Wygląd: KLIK


 • Kuri - czarne pająki wielkości średniego psa o ośmiu nogach, które zakończone są ostrymi pazurami. Atakują w dużych grupach, są jadowite.

  Umiejętności/zdolności: tkanie pajęczyny, chodzenie po ścianach, plucie jadem, doskonały wzrok, szybkość.
  Słabości: podatność na ogień, wrażliwy zmysł wzroku.
  Wygląd: KLIK


 • Mantydy - demony te to nic innego, jak olbrzymie modliszki dorównujące wzrostem przeciętnemu człowiekowi. W trakcie walki wykazują szczątkową inteligencję. Są dosyć silne, wydają odgłosy charakterystyczne dla owadów.

  Umiejętności/zdolności: zwinność, szybkość, ataki przy pomocy przednich odnóży.
  Słabości: podatność na ogień.
  Wygląd: KLIK


 • Oni - Demony rozmiaru człowieka z zieloną skórą, szeroką paszczą i rogami na głowach. Zazwyczaj występują pojedynczo. Ich ataki polegają na wyprowadzaniu ciosów bronią obuchową lub mieczem, wykonaną z demonicznego materiału. Po śmierci demona oręż ulega rozpadowi.

  Umiejętności/zdolności: zwiększona wytrzymałość.
  Słabości: -
  Wygląd: KLIK


 • Piekielne Ogary - piekielne ogary są bardzo podobne do dobermanów. Są od nich dużo większe i masywniejsze, chociaż inteligencją nie odróżniają się od swoich przyziemnych odpowiedników. Główną bronią tych demonów są ich zęby, ostre jak u rekina. Piekielne ogary są w stanie otworzyć swoją paszczę tak samo szeroko, jak te podwodne drapieżniki. Ich wycie potrafi ogłuszyć. Drugą bronią tych demonów jest najeżony kolcami ogon, którym potrafią uderzyć z niezwykłą siłą.
  Piekielne ogary są bardzo dobrymi tropicielami i nigdy nie odpuszczają pościgu za swoim celem.

  Umiejętności/zdolności: ogłuszenie, ataki przy pomocy kłów i pazurów, zwiększona szybkość oraz siła, zdolność tropienia.
  Słabości: -
  Wygląd: KLIK


 • Pożeracze - są niczym asasyni świata demonów. Są wielkości średniego psa, nie posiadają zbyt dużej inteligencji, poruszają się w hordach i wykonają każdy rozkaz, czy to innego demona, czy czarownika, który go wezwał.
  Pożeracze są insektoidalnymi demonami, posiadają trzy pary długich odnóży. Posiadają żądło umieszczone na końcu długiego odwłoka, którym atakują swoje ofiary. Wytwarzają silnie trujące toksyny, które w krótkim czasie potrafią zabić dorosłego człowieka. Mogą wystąpić w dwóch odmianach - lądowej i latającej.

  Umiejętności/zdolności: trujące żądło, latanie.
  Słabości: podatność na ogień.
  Wygląd: KLIK


 • Rahab - przypominają olbrzymie, dwunożne jaszczurki o wielkości zbliżonej do człowieka. Nie posiadają oczu, a w ich miejsce wyrastają im ostre zęby. Oprócz tego posiadają właściwą paszczę, która wyposażona jest w długie kły oraz długi, łuskowaty język, który zakończony jest żądłem. Długi, biczowaty ogon zakończony jest kościanym ostrzem przypominającym kształtem grot włóczni. Mogą poruszać się na dwóch lub czterech kończynach.

  Umiejętności/zdolności: długi język zakończony trującym żądłem, ataki oparte na użyciu łap zakończonych ostrymi pazurami, zwiększona zwinność, biczowaty ogon o ostrym zakończeniu, tropienie za pomocą języka.
  Słabości: ślepota
  Wygląd: KLIK


 • Raum - demony te przypominają, jak skrzyżowanie jaszczurki, z płazem albo potworem morskim. Poruszają się na dwóch nogach i są zbliżonego wzrostu do wysokiego mężczyzny. Ich skóra jest szarawa, pokryta łuskami, a ich oczy są czarne bez widocznej źrenicy oraz białek. Zamiast rąk posiadają długie macki pokryte czerwonymi przyssawkami, a każda z nich zawiera okrąg małych podobnych do igieł zębów, które pokryte są silną trucizną. Te kończyny są najgroźniejszą bronią Rauma.

  Umiejętności/zdolności: chwytne macki o trujących igiełkach powodujących tymczasowy paraliż, zwiększona regeneracja, oddychanie pod wodą.
  Słabości: ślepota, podatność na ogień.
  Wygląd: KLIK


 • Ravener - Ravener jest klasyczną poczwarą: długie płetwiaste czarne ciało z podłużną kopulastą czaszką jak u aligatora. W przeciwieństwie do aligatorów, jego oczy znajdują się na czubku głowy w licznej gromadzie jak u owadów. Ma groźny kościsty smagający ogon i gruby płaski pysk. Ravenery posiadają ostre stożkowate zęby, które wstrzykują ofierze śmiertelną truciznę. W chwili gdy jad wypali całe życie z nieszczęśnika, pozostanie z niego tylko popiół. Toksyna jest szczególnie paskudna nawet wśród jadów demonów.

  Umiejętności/zdolności: ataki przy pomocy ostrych zębów, wybitnie toksyczny jad.
  Słabości: podatność na ogień.
  Wygląd: KLIK


 • Shax - niewielkie, przypominające insekty demony. Należą do najsłabszych rodzajów, które są znane. Służą głównie, jako tropiciele i są często wykorzystywane przez czarowników. Shaxy są pasożytami, a konkretniej składają jaja w swoich ofiarach. Wyklute demony tego typu rozwijają się na swoim żywicielu, często doprowadzając go do śmierci. Przywoływane w formie roju.

  Umiejętności/zdolności: zdolność tropienia, pasożyty, latanie.
  Słabości: podatność na obrażenia obszarowe.
  Wygląd: KLIK


 • Vermithrall - Większość Nocnych Łowców powie nieprawidłowo, że Vermithrall jest ohydną niezdarną masą zrobioną z tysiąca wijących się robaków. Tak naprawdę Vermithrall składa się z pojedynczych owadów. Zbierają się one w kolonie w kształcie humanoida i atakują jako jednolita indywidualna istota. Robaki oddzielone od głównego ciała będą usiłowały do niego wrócić, co czyni ostateczne pokonanie Vermithralla bardzo trudnym.

  Umiejętności/zdolności: rozproszenie - rozdzielenie i powrót do jednolitej formy. Ataki oparte na spętaniu ofiary bądź ciosach potężnych kończyn.
  Słabości: podatność na obrażenia obszarowe.
  Wygląd: KLIK


 • Vetis - demony te wyglądają jak skrzyżowanie smoka z człowiekiem. Szare, łuskowate ciało o wydłużonych kończynach. Z ich ust wyrastają ostre, powykrzywiane zęby, a ich oczy mają barwę krwistej czerwieni.
  Vetisy uwielbiają błyskotki i mają tendencję do składowania ich w jednym miejscu, którego strzegą, lecz przez ich małą inteligencję ich leża przypominają bardziej gniazda szczurów niż komnaty ze skarbami.

  Umiejętności/zdolności: chwytne łapy, skoczność, ataku szponami i kłami.
  Słabości: -
  Wygląd: KLIK


Shadowhunter

666 latAll paths lead to death.

Administrator

Demoniczna ospa

Astriola jest chorobą weneryczną pochodzenia demonicznego. Grupą ryzyka zakażeniem są Nocni Łowcy, którzy łamiąc prawo zachowywali stosunki seksualne z demonami (głównie zmiennokształtnymi). Przedstawiciele pozostałych ras nie są narażeni na zachorowanie, ponieważ nie są potomkami aniołów.
Astriola występuje w trzech stadiach. Choroba ta kończy się śmiercią zakażonego i nie jest znane lekarstwo na demoniczną ospę, można ją jedynie spowolnić korzystając z narkotyków demonicznego pochodzenia. Astriola przenosi się jedynie drogą płciową.

Etapy choroby:

  1. Stadium pierwsze - występowanie wielu niepasujących do siebie objawów, jak na przykład:
  • katar,
  • gorączka,
  • wypadanie włosów,
  • dekoloryzacja skóry,
  • nudności.


  2. Stadium drugie - psychoza, Nocny Łowca traci zmysły i popada w coraz większe szaleństwo. Przestaje odróżniać poszczególne osoby z jego otoczenia, izoluje się od innych.

  3. Stadium trzecie - przemiana w demona, zarażona osoba zmienia się w jedną z demonicznych istot. Najczęściej ginie wtedy z ręki pierwszego Nefilim, który się na nieszczęśnika natknie.

Wyświetl posty z ostatnich:   
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do :   
Shadow York @ 2019   Forum zostało otwarte 28.10.2017r.
York, England, UK

Partnerstwo